Почитувани,

Квалитетен деловен ERP систем во една компанија е основа за успех. Како надополнување на основните функционалности го предлагаме и пакетот за Човечки ресурси.

Овој пакет на услуги е базиран на модули за евиденција на човечките ресурси со кои располага компанијата, но и за да се покријат деловните процеси:

  • Персонални мапи – база на човечки ресурси
  • Процедура за вработување
  • Пресметка на плата, бонуси итн
  • Патни налози
  • Процедура за промена на работно место
  • Процедура за разговор со вработените
  • Процедура за задолжување на вработените
  • Процедура за годишен одмор … од барање до креирање решение за одмор
  • Процедура за боледување
  • Анализи на податоците за вработените

Компаниите се стремат да постигнат висока продуктивност, ефикасност, контрола и реализација на бизнис целите во работењето, но не секогаш имаат соодветно решение за тоа.

Тргнувајќи од овие позиции се доаѓа до потребата за решение кое ќе ги интегрира деловните процеси а воедно и да ги администрира, контролира и информира за сите значајни параметри.

Би сакале да Ве информираме дека нашата партнерска компанија Даталаб МК, која е најголем понудувач на деловен софтвер во југоисточна Европа, со повеќе од 80.000 корисници во 12 држави со постојан раст на бројот на задоволни корисници, го нуди деловното ЕРП решение PANTHEON.

Доколку се пронајдовте во горенаведените фунционалности, Ве повикуваме на кратка презентација (онлајн или лично), да дознаете како пакетите на PANTHEON ЕРП решението може да стане секојдневно решение и за Вашата компанија.

Поздрав,
ДДКом

Подготвени сме и достапни да Ви помогнеме

Контактирајте нѐ и дозволете да го трансформираме вашиот бизнис од почеток