Надградете го вашиот бизнис со PANTHEON ЕРП, кој прави комбинација од WorkFlow (однапред дефинирани деловни процеси и архива. PANTHEON DMS овозможува лесно пребарување и обработка на документите поради интегрираниот деловен процес PANTHEON.

Од денес, заедно со нашата партнерска компанија Даталаб МК, која е најголем понудувач на деловен софтвер во југоисточна Европа, со повеќе од 80.000 корисници во 12 држави со постојан раст на бројот на задоволни корисници, нудиме имплементација на деловното ЕРП решение PANTHEON.

Следниве три пакети (Пакет за ДМС, Пакет за архива, Пакет за Workflow) ги нудиме најчесто во пакет, така даваат најдобар резултат:

Систем за управување со документи или DMS – скратено од англискиот термин “Document Management System” служи за скенирање, управување (workflow) и архивирање на хартиени и електронски документи. DMS, исто така, може да се гледа како група на стандардни процедури кои:

  • Тие го контролираат создавањето и одобрувањето на документите;
  • Ги прати сите верзии на документите;
  • Тие обезбедуваат складирање на документите, каде што потоа тие документи можат лесно да се пребаруваат;
  • Тие обезбедуваат сигурност и безбедност на документите и спречуваат неовластен пристап
  • Обезбедуваат процедура за архивирање на документите, како и бришење на стари документи за кои повеќе нема потреба од архивирање.

Компаниите се стремат да постигнат висока продуктивност, ефикасност, контрола и реализација на бизнис целите во работењето, но не секогаш имаат соодветно решение за тоа.

Тргнувајќи од овие позиции се доаѓа до потребата за решение кое ќе ги интегрира деловните процеси а воедно и да ги администрира, контролира и информира за сите значајни параметри.

Доколку се пронајдовте во горенаведените фунционалности, Ве повикуваме на кратка презентација (онлајн или лично), да дознаете како пакетите на PANTHEON ЕРП решението може да стане секојдневно решение и за Вашата компанија.

Поздрав,

ДДКом

Подготвени сме и достапни да Ви помогнеме

Контактирајте нѐ и дозволете да го трансформираме вашиот бизнис од почеток